Legal Disclaimer

Alle informatie welke wordt aangeboden op deze site is met grote zorgvuldigheid samengesteld.VisionCC kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen, voortvloeiend uit het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze site.

VisionCC streeft naar permanente beschikbaarheid van haar volledige website. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) de site kan en zal evenwel geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

  
Terug naar de vorige pagina Home