Welkom op de website van VisionCC

VisionCC heeft zich tot doel gesteld om de contactcenterbranche aan te sporen tot vernieuwing.  De vele technologische ontwikkelingen en de veranderingen in de markt hebben grote invloed op de dienstverlening van het bedrijfsleven in relatie tot haar  klanten.  De interactie met klanten is totaal veranderd. De winkel, de adviseur, het contactcenter, allen bemerken dagelijks de invloed van het internet, de sociale netwerken, de blog en de fora. De consument is in control en heeft zijn kennis aanzienlijk vergroot.  De focus van veel organisaties heeft veelal gelegen op productie en kwaliteit. 

VisionCC is ervan overtuigd dat de balans tussen de mens, organisatie en technologie verbeterd moet worden. De taak van VisionCC is dan ook tweeledig. Enerzijds ondersteunt zij bedrijven in het visualiseren van de toekomst van hun customer-interaction-strategie in lijn met het beleid van het bedrijf.  Hierbij wordt de gap tussen toekomst en nu geanalyseerd en de gefaseerde stappen bepaald.

Waar nodig verleent VisionCC ook ondersteuning en begeleiding gedurende de loop van dit veranderingsproces. Anderzijds richt VisionCC zich op de leveranciers.  Zij ondersteunt hun in het visualiseren van de toegevoegde waarde van hun producten en diensten voor hun potentiele opdrachtgevers. Met tailormade businessconcepten wordt daarmee de kans op een positief besluit door het DMU vergroot.

 
 Outlook Web Access
 Sharepoint