Over VisionCC

VisionCC is opgericht op 20 augustus 2008 en ingeschreven in het register van de kamer van Koophandel en Fabrieken te Tilburg. Zij treedt zelfstandig op bij de uitvoering van haar werkzaamheden, maar participeert ook in projectmatige samenwerkingsverbanden.

In voorkomende gevallen maakt VisionCC, al dan niet in de rol van hoofdaannemer, gebruik van businesspartners. Deze partners kenmerken zich allen door een lange bestaande relatie met de oprichter van VisionCC; voor allen geldt dat ze zich herkennen in de visie en het gedachtegoed van VisionCC en acteren vanuit hetzelfde normen- en waardenbesef.

 

Terug naar de vorige pagina       Home