Over de oprichter

De oprichter van VisionCC is Ankie Straathof.  Zij heeft een lange carrière (14 jaar) in de contactcenter wereld en heeft diverse senior managementposities bekleed binnen KPN en SNT.  Ankie heeft een zeer brede achtergrond. Zo is ze gestart als formule verantwoordelijke van twee belangrijke diensten van KPN, Klantenservice en Sales Consumenten.  Beide diensten opereerden als een virtueel contactcenter maar werden in werkelijkheid decentraal binnen  KPN afgehandeld door 32 regio's.  Het borgen van de uniformiteit van de diensten over 64 afdelingen vereist een nagenoeg militaire organisatie. De onmogelijkheid hiervan was de aanleiding om samen met een team van specialisten een beleidsvoorstel te ontwikkelen voor de centralisatie van alle telefonische ingangen van KPN.  Daarna heeft Ankie zich meer toegelegd op de operationele managementkant.  In eerste instantie als vestigingsmanager in Eindhoven met een 24x7 contactcenter storingsdienst KPN met 350 medewerkers. Later was zij binnen SNT als Clientservice Director Services commercieel en operationeel eindverantwoordelijk voor de afhandeling van alle storingsingangen KPN verdeeld over 4 contactcenters (500 seats).
In de jaren daarna had ze achtereenvolgens bij SNT de functies Clientservice Director Externe Markt,  Manager Business Development in combinatie met de taak  interimmanager vestiging Ede.  Vanaf deze periode opereerde ze ook als consultant voor de afdeling Sales en begeleidde zij hen in zware salestrajecten.  In sommige gevallen ook als bidmanager.   In haar laatste jaren bij SNT was Ankie als directielid SNT verantwoordelijk voor Business Development, Intelligence en ICT.   Naast het flexibiliseren en terugbrengen van de vaste opexkosten had zij als taak de strategie Productleadership van SNT content te geven. Met haar team heeft ze de basis gelegd voor een grootscheepse aanpassing in de ict/telefonie structuur van SNT, overgang naar VOIP en vervanging van het Wan-netwerk. Tegelijkertijd heeft zij met haar team het portfolio van SNT uitgebouwd door ondermeer de verbreding van kanalen met Netcare en Selfservice, introductie van Inhousediensten, dealerlicentie van Acceptemail en de dienst CustomerPprofiling.  Deze laatste dienst heeft er toe geleid dat SNT in 2008 de NCCA Salesaward won.  Bekijk Ankie Straathof's profiel op LinkedIn
Terug naar de vorige pagina Home Volgende